Ben Bos overleden

Ben Bos (1930-2017)

In de nacht van 3 op 4 januari 2017 is Ben Bos overleden. Ben was behalve een belangrijke grafisch ontwerper en één van de prominente gezichten van het vermaarde Total Design, nauw betrokken bij tal van initiatieven en organisaties in de ontwerpsector. Zo nam hij het initiatief tot de oprichting van het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers NAGO. Een erfgoed organisatie, waarvan hij later voorzitter werd en die inmiddels is opgegaan in het Wim Crouwel Instituut. Hij was ook jarenlang actief als bestuurslid van de BNO en verdiende met zijn inzet de titel erelid. Dat de BNO Piet Zwart Prijs een onderdeel van de BNO werd, is ook te danken aan Ben. In de tachtiger jaren nam hij namens Total Design het initiatief deze oeuvreprijs over te dragen aan de beroepsvereniging. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het vak door o.a. publicaties, lezingen heeft vele ontwerpers geïnspireerd. Een leven lang leren vond hij ook voor ontwerpers belangrijk, vandaar dat hij zich inzette voor een programma dat zich richtte op permanente educatie.

Ben was lid van AGI (Alliance Graphique Internationale) en speelde daarin een leidende rol. Zo maakte hij samen met Elly het overzichtsboek: AGI: Graphic Design Since 1950.
Ben kon kritisch zijn, maar zijn kritiek was altijd gericht op vooruitgang met het doel het vak van grafisch ontwerper verder te brengen. Zijn grote inzet gedenken wij met respect. We wensen zijn vrouw Elly alle sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.