Wim
Crouwel
Instituut

voor erfgoed
grafische vormgeving
en typografie

Collegereeks: Dutch Graphic Design/Grafische Vormgeving Nederland

Frequentie: 8 wekelijkse bijeenkomsten

Vakgroep: Faculteit Geesteswetenschappen, Kunst- en cultuurwetenschappen, leerstoelgoep Boekwetenschap

Keuzevak voor alle studenten in de MA geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Sinds dit vak vanaf 2015-16 door de UvA in samenwerking met het Wim Crouwel Instituut wordt gegeven, is de belangstelling onder studenten gegroeid. De deelnemers zijn studenten kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap, boekwetenschap, algemene cultuurwetenschappen, geschiedenis, media en Nederlandse letterkunde.

Grafische vormgeving weerspiegelt wat er gebeurt in de maatschappij en het is positief dat er hierover meer bewustzijn ontstaat; over beeldcultuur, massamedia, image building en aanverwante onderwerpen. De belangstelling toont aan dat deze onderwerpen serieuze, academische aandacht verdienen en dat de bestudering ervan kennis en theorievorming verdiept. Het doel van dit vak is het leren kennen van de geschiedenis van de Nederlandse grafische vormgeving in de twintigste eeuw, het verwerven van inzicht in deze discipline en reflectie op de betekenis ervan. Studenten maken kennis met belangrijke ontwerpers en hun werk aan de hand van colleges en objecten. Daarnaast gaat het om het kritisch lezen en analyseren van bronteksten en secundaire literatuur, het verbeteren van de schrijfvaardigheid en onderzoek doen.